نمایشگر دسته ای مطالب

بازدیده سر زده امام جمعه مروست از اداره آموزش و پرورش

بازدیده سر زده امام جمعه مروست از اداره آموزش و پرورشبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش مروست حاج آقای" حسینی " امام جمعه به طور سرزده از اداره آموزش و پرورش بازدید و در جمع همکاران مسائل و مشکلات آموزش و پرورش را بررسی  و همچنین نماز ظهر و عصر به امامت ایشان اقامه  گردید ./.