نمایشگر دسته ای مطالب

بازدیدریاست اداره از مدارس روستایی عشایری منطقه مروست

بازدیدریاست اداره از مدارس روستایی عشایری منطقه مروست


بازدید به مناسبت بازگشایی مدارس

 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست:

به مناسبت بازگشایی مدارس با حضور  محمدی ریاست اداره ،محمدیان حراست،یزدانی معاونت آموزشی از مدارس روستایی عشایری ابوالفضل توتک ،امام حسن مجتبی رحمت آباد و ابوذر ترکان وهرابرجان بازدید وسال تحصیلی جدید را تبریک عرض نمودندو جوایزی به این دانش آموزان اهدا کردند.