نمایشگر دسته ای مطالب

ایستگاه صلواتی دانش آموزان دبستان زکیه مروست بیاد سردار دلها

ایستگاه صلواتی دانش آموزان دبستان زکیه مروست بیاد سردار دلها


ایستگاه صلواتی دانش آموزان دبستان دخترانه زکیه به یاد سردار شهید سلیمانی و ایام فاطمیه برگزار شد.

گزارش تصویری