نمایشگر دسته ای مطالب

اولین مناظره دانش آموزان پیشتازمنطقه مروست

اولین مناظره دانش آموزان پیشتازمنطقه مروست


محوریت کتب درسی در تربیت دانش آموزان

 
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:
 با حضور محمدی ریاست اداره،فلاحتی معاونت پرورشی،یزدانی مسئول سازمان دانش آموزی،دانشور،قربانی و امینی مربیان پیشتاز و تعدادی از دانش آموزان اولین مناظره دانش آموزی پیشتازان منطقه مروست با محوریت کتب درسی در تربیت دانش آموزان در محل سالن جلسات اداره آموزش و پرورش منطقه مروست برگزار شد .
ضمنا این مناظره با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی برگزار گردید