نمایشگر دسته ای مطالب

اولین جلسه کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی

اولین جلسه کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست اولین جلسه کمیته پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سال تحصیلی جاری ، با حضور اعضای کمیته مربوطه در محل اداره آموزش وپرورش برگزار گردید .                                                                                                                    در ابتدا "محمدی" ریاست اداره در خصوص آسیب های اجتماعی بخصوص آسیب های نوپدید از جمله شبکه های مجازی مرتبط با فناوری های جدید که آسیب های ناشی از ماهواره ، بازی های رایانه ای ، تلفن همراه و اینترنت که در این مجموعه قرار دارند اشاره نمود.                                  

این جلسه با هدف ارتقاع سلامت دانش آموزان و کارکنان در برابر آسیب ها و همچنین هماهنگی کلیه ادارات در تامل ارائه خدمات مشترک به دانش آموزان وکارکنان برگزار شد .

در ادامه  جلسه نمایندگان مدیران مقاطع تحصیلی گزارشی از مسائل ومشکلات دانش آموزان در مدارس را بیان نمودند ، وراهکارهای حل این مشکلات ارائه وبررسی شد.