نمایشگر دسته ای مطالب

اولین جلسه سازماندهی نیروی انسانی

اولین جلسه سازماندهی نیروی انسانیبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش مروست اولین جلسه سازماندهی  نیروی انسانی با حضور رئیس ،معاونین ،حراست ، مسئولین آموزشی و پرورشی و کارگزینی  در دفتر ریئس برگزار شد  در این  نشست "فلاحتی" مسئول کارگزینی  در مورد بخشنامه سازماندهی اداره کل توضیحاتی دادند و نرم تعداد دانش آموز مدارس ابتدایی،متوسطه و کار دانش را بیان کردند و همچنین در مورد کمبود نیروانسانی  بحث و تبادل نظر صورت گرفت و پیشنهادوراه حل هایی  نیز برای  سازماندهی  هرچه بهتر نیروها داده شد .