نمایشگر دسته ای مطالب

اهداء جوایز مسابقات قرانی

اهداء جوایز مسابقات قرانی


اهدا جوایز دانش اموزانبه گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش مروست با اهدء جوایزاز دانش اموزانی که در مسابقات قرآنی(تفسیر ، صحیفه سجادیه ، نهج البلاغه )رتبه های اول تا سوم استانی را کسب نموده اند تقدیر شد .

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش مروست با اهدء جوایزاز دانش اموزانی که در مسابقات قرآنی(تفسیر ، صحیفه سجادیه ، نهج البلاغه )رتبه های اول تا سوم استانی  را کسب نموده اند تقدیر شد .