نمایشگر دسته ای مطالب

اهداء جوایز به دانش آموزان رتبه های برتر طرح جابر

اهداء جوایز به دانش آموزان رتبه های برتر طرح جابربه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست " طاهری "معاونت آموزش "و "حسینی " کارشناس آموزش ابتدایی با حضور در مدارس ابتدایی مروست از دانش آموزان منتخب در طرح جابربن حیان که رتبه های منطقه ای و استانی کسب نمودند  با اهداء جوایزی ، تقدیر وقدر دانی کردند .