نمایشگر دسته ای مطالب

امتحانات پایان سال سواد آموزی منطقه مروست برگزار شد

امتحانات پایان سال سواد آموزی منطقه مروست برگزار شد


گزارش تصویری از روند امتحانات پایان سال نهضت سواد آموزی

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:

 امتحانات سوادآموزان منطقه مروست در سال 98-99 طی دو روز با حضور بیش از 40 سوادآموز در دوسطح سواد آموزی و انتقال در  محل دارالقران شهید مطهری  برگزار شد.

 

شایان ذکر است محمدی ریاست اداره آموزش و پرورش مروست ، یزدانی معاونت پشتیبانی و محمدیان حراست اداره  از روند برگزاری این امتحانات بازدید نمودند.

(روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست)