نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

المپیاد ورزشی برگزار شد.

المپیاد ورزشی برگزار شد.


المپیاد ورزشی برگزار شد.
این المپیاد با هماهنگی  تربیت بدنی و سلامت اداره در سالن دکتر علیم مروست با شکوه خاصی برگزار گردیدو در این روز سعی بر آن شد که روز شادی برای دانش آموزان ایجاد شود تا طبق شعار المپیاد که تحصیل ،تهذیب،ورزش بود در بعد گروهی انجام گیرد