نمایشگر دسته ای مطالب

افتتاح نمایشگاه گل و گیاه به مناسبت روز درختکاری

افتتاح نمایشگاه گل و گیاه به مناسبت روز درختکاریبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروست نمایشگاه گل و گیاه در مدرسه زینب با حضور رئیس اداره و دیگر مسئولین افتتاح شد و همچنین دانش آموزان مدرسه غیر دولتی صالحه نیز در جشن روز درختکاری شرکت و با دست خود درخت یادگاری کاشتند.