نمایشگر دسته ای مطالب

افتتاح مدرسه عشایری شهید موسوی و بازدید از مدارس با حضور مدیر کل استان

افتتاح مدرسه عشایری شهید موسوی و بازدید از مدارس با حضور مدیر کل استانبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست با حضور"عباسعلی دانافر" مدیر کل و هیئت همراه ، مدرسه عشایری شهید موسوی که با کمک خیر مدرسه ساز با دو کلاس و 180متر زیر بنا ،افتتاح گردید .   

سپس مدیر کل از مدرسه عشایری ابوالفضل و کار دانش حنظله بازدید و کمبودها و مشکلات را از نزدیک مشاهده و قول مساعد برای رفع این مشکلات داده شد و در ادامه مدیر کل از آموزگاران و دانش آموزان شرکت کننده در طرح جابربن حیان که در مسابقات کشوری رتبه های برتر را کسب کرده بودنند با دادن هدیه تقدیر و تشکر کردند .