نمایشگر دسته ای مطالب

افتتاحیه طرح هجرت 3 مدارس

افتتاحیه طرح هجرت 3 مدارسبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش مروست افتتاحیه طرح هجرت 3 مدارس با همکاری سپاه  - بسیج دانش آموزی و اداره اموزش و پرورش با موضوعیت رنگ آمیزی،نقاشی ، دیوار نویسی در مدارس انجام شد.