نمایشگر دسته ای مطالب

افتتاحیه دبستان عشایری روستای مبارکه

افتتاحیه دبستان عشایری روستای مبارکهاجرای جشنواره افتتاحیه دبستان عشایری سلمان فارسی روستای مبارکه مروست  با حضور مسئولین منطقه ای ،ریاست اداره آموزش وپرورش ،عباسی کارشناس عشایری اداره کل آموزش وپرورش یزد و خیرین مدرسه ساز آقای ابری وخانم زینلی از تهران ، در محل روستای مبارکه با حضور اهالی روستا برگزار شد .