نمایشگر دسته ای مطالب

افتتاحیه جشنواره جابربن حیان

افتتاحیه جشنواره جابربن حیانبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست جشنواره جابربن حیان با حضور ریاست اداره ، معاونت آموزش وکارشناس آموزش ابتدایی در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد .

در این جشنواره 95 طرح در غالب گروههای سه نفره از 12مدرسه ابتدایی شهری ، روستایی وعشایری منطقه شرکت داشتند که پس از داوری  طرحهای برترطبق سهمیه  برای مسابقات استانی انتخاب خواهند شد .

لازم بذکر است که آثار شرکت کننده در جشنواره به مدت دو روز برای بازدید والدین وعموم آزاد می باشد .