نمایشگر دسته ای مطالب

آغاز عملیاتی اجرایی (گلنک زنی )

آغاز عملیاتی اجرایی (گلنک زنی )


آموزشگاه ترکان وهرابرجان

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش مروست 

آغاز عملیات اجرایی (کلنگ زنی)آموزشگاه برکت صاحب الزمان ترکان وهرابرجان با حضور دکتر محمد پناه مدیر ستاد اجرایی فرمان امام (ره)،ذاکر مدیر کل نوسازی استان ،امام جمعه،فرماندار،بخشدار،ودهیاران دوروستا وبازدید ذاکر مدیر کل نوسازی از مدارس شهرستان ومساعدت جهت رفع مشکلات سه آموزشکاه در شهرستان مروست