نمایشگر دسته ای مطالب

اعزام کاروان راهیان نور به مناطق عملیات جنگی از مروست

اعزام کاروان راهیان نور به مناطق عملیات جنگی از مروستبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست 73نفر از دانش آموزان متوسطه دوم از سه مدرسه به همراه یازده نفر مربی به مدت 4 روز از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید می کنند.  

"محمدرضا محمدی "در مراسم بدرقه دانش آموزان گفت :راهیان نور هدیه شهداء به جوانان ونوجوانان است ومقدمه بازگشت خویشتن به خویش است .همچنین فرصت خوبی است جهت آشنایی دانش آموزان با دوران دفاع مقدس وفرهنگ ایثار وشهادت .