نمایشگر دسته ای مطالب

اعزام دانش آموزان عشایری به اردوی کشوری

اعزام دانش آموزان عشایری به اردوی کشوریبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست تعداد 10نفر از دانش آموزان متوسطه اول ودوم مدارس عشایری منطقه به نوزدهمین دوره اردوی کشوری دانش آموزان عشایر که در شهر اصفهان برگزار می شود ، اعزام شدند . این دانش آموزان از بین ممتازین در مسابقات فرهنگی وهنری , ورزشی ،علمی و بومی ومحلی که در طول سال تحصیلی برگزار گردیده ، انتخاب شدند.