نمایشگر دسته ای مطالب

اعزام دانش آموزان به اردوی راهیان نور

اعزام دانش آموزان به اردوی راهیان نوربه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست اولین سفر اردوی دانش آموزی راهیان نور در سال 96 با اعزام 80 نفر از دانش آموزان دوره دوم متوسطه مدارس پسرانه منطقه مروست انجام شد .