نمایشگر دسته ای مطالب

استقبال از رتبه آوران برتر جشنواره نوآوری در فرایند یاددهی و یادگیری در محور سنجش و ارزشیابی عملکردی توسط فرهنگیان منطقه مروست

استقبال از رتبه آوران برتر جشنواره نوآوری در فرایند یاددهی و یادگیری در محور سنجش و ارزشیابی عملکردی توسط فرهنگیان منطقه مروست


درخشش و موفقیت معلمان گرامی خانم ها عزت یزدانی و فاطمه قربانی از دبیرستان شبانه روزی ام السلمه و زهرا برزگر مروستی از دبیرستان نمونه خلیج فارس را به تمامی این عزیزان ،جامعه فرهنگیان و خانواده های آنان صمیمانه تبریک عرض مینماییم

         
در مراسمی با حضور دکتر جلالی معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش،مهندس کار آموز معاونت آموزش متوسطه ،مصطفی دهشیری رییس اداره آموزش متوسطه دوره اول ،محمد دهشیری  رییس اداره آموزش متوسطه دوره دوم ،کارگریان رییس اداره تکنولوژی و گروه های آموزشی و ملانوری رییس سازمان دانش آموزی  از رتبه آوران برتر جشنواره نوآوری در فرایند یاددهی و یادگیری  در محور سنجش و ارزشیابی عملکردی توسط فرهنگیان منطقه مروست استقبال به عمل آمد
 
   
در این مراسم که یزدانی معاونت آموزشی اداره آموزش و پرورش مروست نیز حضور داشت پس ازبازگشت خانمها فاطمه قربانی و عزت یزدانی و زهرا برزگر مروستی ازمشهدمقدس  طی مراسمی در یزد ازاین افتخارآفرینان استقبال و تقدیر به عمل آمد.
(روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست)