نمایشگر دسته ای مطالب

اردوی زیارتی دانش آموزی راهیان نور مناطق عملیاتی جنوب کشور

اردوی زیارتی دانش آموزی راهیان نور مناطق عملیاتی جنوب کشور


اعزام دانش آموزان مروستی راهیان نور به مناطق جنوبی

 
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست:
یک دستگاه اتوبوس شامل ۳۸نفرازدانش آموزان دخترمتوسطه منطقه مروست به اردوی زیارتی راهیان نورومناطق عملیاتی جنوب کشوراعزام شدند. 
 
(روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست )