نمایشگر دسته ای مطالب

اردوی دانش آموزان زیارت اولی

اردوی دانش آموزان زیارت اولیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست تعداد 12 نفر از دانش آموزان دوره دوم متوسطه دبیرستانهای منطقه مروست به اردوی زیارتی مشهد مقدس اعزام شدند. محمد رضا توانگر معاونت پرورشی اعلام کرد که این دانش آموزان طبق سهمیه بندی از طرف مرکز استان و در غالب طرح دانش آموزان زیارت اولی به این سفر معنوی مشرف شدند .