نمایشگر دسته ای مطالب

احداث زمین چمن در ترکان و هرابرجان کلید خورد

احداث زمین چمن در ترکان و هرابرجان کلید خورد


برگزاری جلسه پیرامون احداث زمین چمن در ترکان و هرابرجان
اجرای طرح شهید سلیمانی (چمن مصنوعی) در دبیرستان سید الشهدا ترکان و هرابرجان

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش  وپرورش شهرستان مروست:

بازدید فرماندار ، بخشدار مرکزی  و مدیر آموزش و پرورش شهرستان مروست از دبیرستان سید الشهدا و همچنین جلسه در خصوص اجرای طرح شهید سلیمانی (چمن مصنوعی) به صورت مشارکتی با همکاری آموزش و پرورش ، بخشدار مرکزی و شورای روستای ترکان و هرابرجان