نمایشگر دسته ای مطالب

اجرای مسابقه تورنی تیم ریاضی

اجرای مسابقه تورنی تیم ریاضیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست مسابقه تورنی تیم ریاضی  هم زمان با سراسر استان در محل دبیرستان نمونه خلیج فارس برگزار شد . به گفته " طاهری" معاونت آموزش ، در این آزمون  47 تیم سه نفره از کلیه مقاطع تحصیلی شرکت کردند.