نمایشگر دسته ای مطالب

اجرای مسابقه انشاء نویسی

اجرای مسابقه انشاء نویسیبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش به مناسبت هفته سواد آموزی مسابقه انشاء نویسی پرسش مهر ویژه سواد آموزان دوره انتقال با حضور ریاست اداره و اعضای گروه بهبود کیفیت برگزار شد در پایان مسابقه نیز به سواد آموزان کتاب هدیه داده شد .