نمایشگر دسته ای مطالب

اجرای مانور زلزله

اجرای مانور زلزلهبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش پرورش مروست ، در کلیه مدارس منطقه هم زمان با سراسر کشور مانور زلزله برگزار شد .

برنامه نمادین مانور زلزله  در دبیرستان دوره اول شهید فلاحتی با حضور مسئولین انجام شد. "محمد رضا محمدی " هدف از برگزاری مانور را ارتقاع سطح آمادگی دانش آموزان ومربیان و ارائه آموزشهای ایمنی ،از جمله پناه گیری هنگام زلزله و مراقبت های بعد از زلزله ، بیان کرد .