نمایشگر دسته ای مطالب

اجرای طرح آموزش 33روزه روخوانی قرآن کریم

اجرای طرح آموزش 33روزه روخوانی قرآن کریمبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان مروست 

برنامه نمادین طرح آموزش 33روزه قرآن کریم در راستای تقویت روخوانی و روان خوانی قرآن کریم با حضور امام جمعه ،معاون فرماندار،مدیر آموزش وپرورش  ،معاونت پرورشی اداره همزمان با سراسر کشور در آموزشگاه قرآنی هاجر برگزار گردید در پایان از دانش آموزان تقدیر بعمل آمد