نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اتاق فکر سوادآموزی

اتاق فکر سوادآموزی


اتاق فکر سوادآموزی

 در این جلسه که با حضور «یزدانی » رییس اداره ، «پورقنبری » کارشناس بازرسی ورسیدگی به شکایات  در جمع آموزش دهندگان کلاسهای نیمه دوم سال برگزارشد به اهم مشکلات سوادآموزی منطقه از جمله : پیگیری غیبت تعدادی از سوادآموزان درکلاسها ، بررسی بخشنامه های ارسالی از طرف سازمان ، تصمیم گیری جهت برنامه ریزی هفته سوادآموزی و برنامه ریزی جهت تشکیل مرکز یادگیری محلی منطقه  پرداخته شد .