نمایشگر دسته ای مطالب

کلاس ضمن خدمت راهنمای سفیران سلامت


کلاس ضمن خدمت راهنمای سفیران سلامت به منظورخود مراقبتی وآشنای هرچه بیشتر معلمان ، مدیران با بیماریها و اینکه پیشگیری بهتر از درمان است  با کمک مرکز بهداشت و درمان  دردو روز  متوالی در سالن اداره برگزار شد .