نمایشگر دسته ای مطالب

همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته تربیت بدنی

همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته تربیت بدنی

 
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:
همایش دوچرخه سواری به مناسبت هفته تربیت بدنی با حضور محمدی ریاست اداره آموزش و پرورش مروست،فلاحتی حراست بخشداری ،خانم بذرافشان رییس ورزش و جوانان مروست،فلاحتی معاون پرورشی،یزدانی مسئول هیئت دوچرخه سواری ،محمدیان حراست آموزش وپرورش  برگزار شد 
لازم به ذکراست این همایش با همکاری آموزش و پرورش مروست،ورزش و جوانان مروست،هیئت دوچرخه سواری منطقه برگزار گردید
در پایان این همایش به قید قرعه چندین نفر هدایایی اهدا گردید.
(روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست)