نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست بصیرتی و تربیتی


نشست بصیرتی و تربیتی با همکاری حوزه دانش آموزی صاحب الزمان و سخنرانی دانشور مقدم در مدرسه امام جعفر صادق برگزار و به  دانش آموزان جوایز اهدا شد