نمایشگر دسته ای مطالب

طرح سنجش کودکان بدو ورود به دبستان سال تحصیلی 98-99در منطقه مروست


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست :

طرح سنجش کودکان بدو ورود به دبستان سال تحصیلی 98-99 در منطقه مروست آغاز شد.

"محمدی" ریاست اداره"،"یزدانی"معاونت آموزش و"حسینی"کارشناس آموزش ابتدایی از پایگاه سنجش کودکان بدو ورود به دبستان در محل دبستان پسرانه شهید باهنربازدید کردند.

طرح سنجش سلامت جسمانی وآمادگی تحصیلی کودکان آماده ورود به دبستان  در منطقه مروست در حال برگزاری میباشد و با توجه به اولویت ها ونوبت دهی دانش آموزان مشمول این طرح در پایگاه دبستان شهید باهنر حضور یافته و مورد سنجش قرار میگیرند.