نمایشگر دسته ای مطالب

صدای پای کنکور در مدارس متوسطه مروست


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:مراسم صدای پای کنکور در مدارس متوسطه منطقه مروست با حضور "خانم حسینی" کارشناس اداره ،مدیران و معاونین مدارس متوسطه  در جمع دانش آموزان کنکوری برگزار شد.

خانم حسینی :با توجه به نزدیک شدن  زمان برگزاری کنکور سراسری و به منظور افزایش اعتماد به نفس و تقویت روحیه و تمرکز دانش آموزان و کاهش استرس و نگرانی روحی ،روانی احتمالی  اشاره کردند.و در پایان دانش آموزان با خواندن تلاوتی از قران مراسم را به پایان رساندند.