نمایشگر دسته ای مطالب

سومین جلسه شورای پروژه مهر 98 آموزش و پرورش منطقه مروست برگزار شد

برنامه ریزی جهت آعاز سال تحصیلی 99-98 در سومین جلسه شورای پروژه مهر 98

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:

در راستای بازگشایی هرچه بهتر مدارس در مهر 98،سومین جلسه شورای پروژه مهر با حضور "محمدی"ریاست اداره،معاونین و کارشناسان اداره  در محل دفتر ریاست اداره برگزار گردید.

در ابتدای جلسه "محمدی" ریاست اداره ورییس شورا ،ضمن تقدیر و تشکر از همکاران در خصوص اجرای مطلوب پروژه مهر و با اشاره به سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش بر مبنا قرار دادن این سند بالا دستی در همه برنامه ریزی های سال تحصیلی 99-98 تاکید نمود و از همه اعضاء ستاد پروژه مهر و مسئولین کمیته های مختلف این ستاد خواست تمام فعالیت ها و برنامه ریزی های خود را بر این اساس پیش بینی و اجرا نمایندودر ادامه  اظهار امیدواری کردند که با  همت و تلاش  کلیه همکاران  و با استفاده از ظرفیت  سایر نهاد ها و ادارات ،شاهد بازگشایی هرچه بهتر مدارس درآغاز سال تحصیلی 98-99 باشیم.

همچنین  "یزدانی"معاون آموزشی و دبیر ستاد پروژه مهر در این جلسه ضمن تقدیر از زحمات کمیته های هشت گانه پروژه مهر اظهارداشت: کمیته های هشت گانه پروژه مهر در حوزه ستادی باید  طوری عمل نمایند؛ تا با بهره گیری از توان و تخصص کلیه همکاران زمینه ی تحقق اهداف مورد نظر و بازگشایی هرچه بهتر مدارس را فراهم آورند.