نمایشگر دسته ای مطالب

دومین جلسه پروژه مهر با حضور کلیه مدیران مدارس منطقه مروست


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:دومین جلسه پروژه مهر با حضور"محمدی"ریاست اداره ، "مهدی یزدانی" معاون آموزشی و دبیر پروژه مهر منطقه" و مدیران مدارس منطقه و دیگر مسئولان برگزار شد.

"محمدی" ریاست اداره در ابتدا دهه کرامت را تبریک و سخنانی ارائه کردند.ریاست اداره  در سخنان خود از مدیران مدارس عشایری که همکاری لازم را در جشنواره عشایری داشتند تقدیر و تشکر کردند.

در ادامه "مهدی یزدانی " معاون آموزشی و دبیر پروژه مهر منطقه افزود: ضمن تبیین نکات و موارد مربوط به پروژه مهر و بازگشایی مدارس در سال تحصیلی98-99،برتلاش مدارس به افزایشکمی و کیفی فعالیت های آموزشی و پرورشی تاکیید کرده وافزایش سطح توجه مدارس به برنامه تعالی مدیریت مدرسه،همچنین طرح تدبیر را خواستار شدند.