نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه هم اندیشی وبرنامه ریزی برگزاری جشنواره فرهنگی عشایری


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست جلسه هم اندیشی برگزاری جشنواره عشایری با حضور "فاضلی " فرماندار "فلاحتی " بخشدار " محمدی "ریاست اداره ،روسای ادارات منطقه و دهیاران روستاها در محل اداره آموزش و پرورش برگزار شد .

"محمدرضا محمدی " هدف از برگزاری جشنواره را شناسایی آداب ورسوم و ظرفیت های عشایر وهمچنین دستاوردهای مدارس عشایری منطقه ذکر کرد .

"فاضلی " فرماندار شهرستان خاتم با تاکید بر اهمیت و جایگاه عشایر در فرهنگ بومی کشور از کلیه ادارات و دهیاران خواست تا نهایت همکاری رابرای اجرای بهتر جشنواره با آموزش وپرورش داشته باشند .