نمایشگر دسته ای مطالب

جلسه مجازی(ویدئوکنفرانس) رییس آموزش و پرورش منطقه مروست ومعاونین اداره با کلیه مدیران متوسطه وابتدایی

جلسه مجازی(ویدئوکنفرانس) رییس آموزش و پرورش منطقه مروست ومعاونین اداره با کلیه مدیران متوسطه وابتدایی به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی آموزش های مجازی برگزارشد.

در این جلسه محمدرضا محمدی، رئیس اداره آموزش و پرورش مروست ضمن تقدیر از زحمات همکاران و مدیران منطقه در سخنانی اظهار کرد: هدف از برگزاری جلسه مدیریت و کنترل آموزش های مجازی است و چالش پیشرو باید به یک فرصت تبدیل شود و لذا مقتضی است مدیران محترم با ایجاد ارتباط دوسویه بین خود و معلمان و همچنین مدرسه و معلمان با دانش آموزان و اولیا نسبت به پیگیری امور آموزشی وپرورشی و بهداشتی دانش آموزان، اهتمام نمایند.
 
محمدی در ادامه افزود: استفاده از تجربیات همکاران، ابداع و خلاقیت در روش ها باید طوری باشد که فعالیت بر مبنای برنامه هفتگی منتج به نتیجه شود.
 
درادامه یزدانی معاونت آموزشی توصیه های لازم رادرخصوش آموزش مجازی دانش آموزان بیان نمودند.
فلاحتی معاونت پرورشی وفرهنگی اداره نیز در رابطه با برگزاری جشن تکلیف دانش آموزان پایه ابتدایی دخترانه و پایه متوسطه اول پسرانه بصورت مجازی توضیحاتی ارائه نمودند.
روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست