نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری دوره آموزشی سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی

دوره آموزشی سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی در آموزش و پرورش مروست برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:

دوره آموزشی سبک زندگی بر مبنای آموزه های دینی در آموزش و پرورش مروست برگزار شد.

این دوره 8 ساعته با حضور 80 نفر از فرهنگیان خانم در سالن اجتماعات دبستان هاجر برگزار شد.

"مهدی امینی مروست، مسئول آموزش نیروی انسانی اداره آموزش و پرورش مروست" در این باره گفت: با توجه به نیاز امروز منطقه و خانواده های فرهنگیان به آموزش سبک زندگی قرآنی و دغدغه هایی که در این زمینه وجود داشت تصمیم گرفتیم تا دوره ای تئوری و 8 ساعته را برای فراگیران عزیز فرهنگی برگزار نماییم.