نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری جلسه توجیهی ویژه معلمان جدیدالورود منطقه مروست

برگزاری جلسه توجیهی معلمان جدیدالورود98

 
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:
جلسه توجیهی معلمان جدیدالورود با حضور محمدی ریاست اداره،معاونین و کارشناسان ،بازرسی،حراست و جمعی از معلمان جدیدالورود برگزار گردید.
محمد رضا محمدی  ضمن گرامیداشت بازگشایی مدارس وآغازبهارتعلیم و تربیت به همکاران جدیدالورود خیرمقدم عرض نموده واز اینکه معلمان عزیزوارد این عرصه خطیرومهم شده اظهارامیدواری نمود که با همت و تلاش وپشتکارشماعزیزان بتوانیم دانش آموزان که به عنوان امانت و سرمایه ای گرانبهادراختیارماست رابرای جامعه فردا آماده نماییم.
محمدی در ادامه گفت:سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مهمترین سند بالادستی در نظام آموزشی است كه با هدف تغییر در نظام آموزشی و تاكید بر ابعاد فرهنگی و تربیتی وپرورش دانش آموزان تمام ساحتی در آموزش وپرورش مدنظراست.
در ادامه نیز معاونین و کارشناسان  اداره نکاتی ارائه و بیان کردند.
(روابط عمومی اداره آموزش وپرورش مروست)