نمایشگر دسته ای مطالب

برگزاری آزمون علمی دانش آموزان متوسطه دوره دوم در مروست

مرحله اول آزمون علمی استانی ویژه دانش آموزان متوسطه دوره دوم برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:

 با هدف بهبود عملکرد تحصیلی و تقویت بنیه علمی دانش آموزان ، آزمون علمی مرحله اول استانی ویژه دانش آموزان پایه های دهم و یازدهم در مدارس منطقه مروست برگزار شد .لازم بذکر است  "محمدی" رییس اداره آموزش و پرورش به همراه "یزدانی" معاون با حضور در حوزه های  امام جعفر صادق(ع) و فدک از روند برگزاری این آزمون بازدید بعمل آوردند .