نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید ریاست اداره از حوزه امتحانات دی ماه 99

رئیس اداره آموزش و پرورش مروست ،یزدانی معاونت آموزشی و دانشور کارشناس سنجش از محل آزمون امتحانات نهایی بازدید کردند .

محمدی ریاست اداره در این بازدید ضمن تشکر از کلیه عوامل برگزاری امتحانات، روند برگزاری امتحانات را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تمام تلاش همکاران این است که امتحانات در کمال آرامش برگزار شود و دانش‌آموزان بدون کوچکترین دغدغه و نگرانی در جلسات امتحان حضور یابند.