نمایشگر دسته ای مطالب

بازدید ریاست اداره ،حراست و کارپردازی از مدرسه خیری فلاح و دبستان شهید رجایی

اول مهر ماه مدرسه خیری شش کلاسه فلاح افتتاح میگردد.

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست :

صبح امروز "محمدی"ریاست اداره،" محمدیان "حراست"و "خاکپور"کارپردازی از دبستان شهید رجایی و مدرسه خیری فلاح بازدید کردند.

لازم به ذکر میباشد  مدرسه تازه تاسیس خیری فلاح در اول مهر ماه به بهره برداری میرسد .