نمایشگر دسته ای مطالب

ایستگاه صلواتی دانش آموزان دبستان زکیه مروست بیاد سردار دلها

ایستگاه صلواتی دانش آموزان دبستان دخترانه زکیه به یاد سردار شهید سلیمانی و ایام فاطمیه برگزار شد.

گزارش تصویری