نمایشگر دسته ای مطالب

امتحانات پایان سال سواد آموزی منطقه مروست برگزار شد

گزارش تصویری از روند امتحانات پایان سال نهضت سواد آموزی

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست:

 امتحانات سوادآموزان منطقه مروست در سال 98-99 طی دو روز با حضور بیش از 40 سوادآموز در دوسطح سواد آموزی و انتقال در  محل دارالقران شهید مطهری  برگزار شد.

 

شایان ذکر است محمدی ریاست اداره آموزش و پرورش مروست ، یزدانی معاونت پشتیبانی و محمدیان حراست اداره  از روند برگزاری این امتحانات بازدید نمودند.

(روابط عمومی اداره آموزش و پرورش مروست)