نمایشگر دسته ای مطالب

اجرای طرح حامی فی مابین دومدرسه شهید باهنر وامام رضا(ع)


به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش مروست: در راستای اجرای طرح حامی فی مابین دومدرسه شهید باهنر وامام رضا(ع) پیمان نامه منعقد گردید.در این طرح که با هدف همکاری بین دو مدرسه با عنوان مدارس مبدا و مقصد انتخاب شده،در جهت رفع مشکلات آموزشی،تربیتی ورفاهی مدرسه مقصد می باشد.

مدرسه شهید باهنر(مبدا)مدرسه امام رضا(ع)(مقصد)